Kde ma nájdete

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

VZDELANIE:

  • Gymnázium V. P. Tótha v Martine
  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici  - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia: matematika -IVT (Mgr.)
  • Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) v odbore 9.1.8 Teória vyučovania matematiky, téma: Assessment. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:45 - 15:15
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie v utorok, v čase od 14:35 do 15:15 sú určené pre študentky a študentov k pedagogickej praxi. Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Kontaktný formulár

=