PaedDr. Michal Novocký, PhD.


Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, všeobecné vzdelanie, 2004 - 2009

Univerzita Mateja Bela - bakalárske štúdium v študijnom programe pedagogika - slovenský jazyk a literatúra (2009 - 2012)

Univerzita Mateja Bela - magisterské štúdium v študijnom programe pedagogika - slovenský jazyk a literatúra (2012 - 2014)

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky - rigorózna skúška v študijnom odbore pedagogika (2016)

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky - doktorandské štúdium v študijnom odbore pedagogika, špecializácia pedagogická diagnostika (2014 - 2017) 

 

Pedagogická činnosť:

Pedagogická diagnostika

Filozofia výchovy

Dejiny pedagogiky

Dejiny slovenského školstva a pedagogiky