Projekty

Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR

Číslo projektu:VEGA 1/0692/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.Koordinátor projektu:

Mapping of the educational situation in the CEE region

Číslo projektu:Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcou je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=