Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Po vzájomnej dohode sú konzultácie možné aj mimo konzultačných hodín.Podmienkou konzultácie seminárnej prezentácie je mať urobený rešerš k príslušnej problematike.

Kontaktný formulár

=