ODOVZDÁVANIE SEMINÁRNYCH PRÁC

Písomné (seminárne) práce nepreberám nezopnuté, resp. bez hrebeňa. Jednotlivé strany práce, prosím, nevsúvajte samostatne do euroobalov.

Ohľadom  prezentácii na seminároch si všimnite kritéria ich hodnotenia zverejnené medzi sylabmi.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Po vzájomnej dohode sú konzultácie možné aj mimo konzultačných hodín.Podmienkou konzultácie seminárnej prezentácie je mať urobený rešerš k príslušnej problematike.

Kontaktný formulár

=