Doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS PF UMB

Akademický senát Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 17. 09. 2018 prijal na zabezpečenie volieb do AS PF UMB v Banskej Bystrici Volebný poriadok pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF UMB pre funkčné obdobie 2016 – 2020  (1 člena za katedru andragogiky, 1 člena z radov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov PF UMB) a pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UMB (2 členov za študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia) konané dňa 16. októbra 2018.

 

Zoznam kandidátok a kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS PF UMB konaných dňa 16. 10. 2018

Zoznam kandidátok a kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PF UMB konaných dňa 16. 10. 2018