Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Uskutočnené zasadnutia AS PF UMB v roku 2018

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 zasadal v termínoch: 17. 09. 2018.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v letnom semestri akademického roka 2017/2018 zasadal v termínoch: 12. 02. 2018, 05. 03. 2018, 23. 04. 2018, 10. 05. 2018 a 25. 06. 2018.

Pozvánky s programom rokovania na uvedené zasadnutia senátu sú pripojené nižšie v prílohách.

Zápisnice z týchto zasadnutí sú zverejnené v interných oznamoch PF UMB (link: https://www.pdf.umb.sk/2002/intfor.php) a sú tiež k dispozícii u členov a členiek AS PF UMB, ktorí ich dostávajú e-mailom.

 

Prílohy ku stránke: