1. ples Pedagogickej fakulty UMB, 27. februára 2003

Dňa 27. februára 2003 sa uskutočnil 1. ročník plesu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Usporiadateľmi plesu bola aktívna skupina študentov tretieho ročníka kombinácie SjHv.