Dohoda o spolupráci - Bratislava, 16. septembra 2003

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou vzdelávania v Bratislave, 16. september 2003