Dohoda o spolupráci - Eger, 22. mája 2003

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Filozofickou fakultou Vysokej školy Károlya Esterházyho v Egri, 22. mája 2003