Dohoda o spolupráci - Ostrava a Dohoda o vydávaní medzinárodného periodika The New Educational Review

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave a podpísanie dohody o vydávaní medzinárodného periodika The New Educational Review, medzi Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave, Fakultou Pedagogiky a psychológie Sliezskej univerzity v Katoviciach a Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, 29. september 2003