Dohoda o spolupráci - Praha, 15. apríla 2003

Podpísanie dohody o spolupráci s Prahou - Univerzita Karlova, HUSITSKO TEOLOGICKÁ FAKULTA, 15. apríla 2003