Pracovný seminár - zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity - 9. - 11. apríla 2003

Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa - 9. - 11. apríla 2003.