Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Celoštátne kolo Študentskej, vedeckej a odbornej činnosti študentov psychológie vysokých škôl zo Slovenskej republiky – ŠVOK 2004, Banská Bystrica 5.–6. apríla 2004

„Rôznorodosť a jednota v psychológii"


Pedagogická fakulta UMB v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou vypísala súťaž o najlepšiu študentskú prácu z oblasti psychológie na rok 2004. V dňoch 5. - 6. apríla sa na Katedre psychológie PF UMB konalo celoštátne kolo ŠVOK študentov katedry psychológie na tému „Rôznorodosť a jednota v psychológii."

Zvíťazili tieto študentky:

1.miesto: Lenka Osičková, „Sebaobraz detí s CAN"
2.miesto: Michaela Pribilincová, „Pomsta, závisť a nenávisť u človeka mladšieho dospelého veku"
3.miesto: Elena Bianchi, Margaréta Kubešová, „Slovensko očami mladých ľudí"