Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

1. marca 2011 - medzinárodná teologická konferencia "Biblia a etika: Etické dimenzie správania"

Dňa 1. marca 2011 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici organizovala Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK v Prahe, University of Seged v Maďarsku a Cardinal Stefan Wyszynski University vo Varšave medzinárodnú teologickú vedeckú konferenciu pod názvom "Biblia a etika: Etické dimenzie správania"

Zámer konferencie:
Paradoxom konca 20. a začiatku 21. storočia je postupná strata vplyvu normatívnych inštitúcií a skutočnosť, že spoločnosť musí riešiť stále zložitejšie etické dilemy. Výsledky vedeckého výskumu otvárajú diskusiu k doteraz nepoznaným situáciám a etickým alternatívach ich riešenia. Uvedený stav je pre súčasný svet neodkladnou výzvou.

Do tejto diskusie prispela aj organizovaná vedecká konferencia. Kladieme si otázky, či môžu analýzy a argumenty kresťanov, ktoré sa nachádzajú v Božom zjavení; v stvoriteľskom poriadku; v judeo-kresťanskej tradíciách; v racionálnych utilitaristických úvahách; odpovedať na hlboké túžby/obavy ľudí? K rozborom kresťanských teológov by sme radi pozvali aj partnerov z iných vedných disciplín (filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, pedagogiky a politológie).

Garant konferencie bola:  Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.