Podpora občianskej angažovanosti

Service learning

Na PF UMB sa v rámci jej tretieho poslania aktívne rozvíja stratégia service learning. Vzdelávanie v rámci tejto stratégie prebieha prostredníctvom realizácie projektov pre potreby komunity. Service learning je začlenený do viacerých predmetov v rámci štúdia na katedrách. Dáva študentstvu možnosť zapojiť sa do aktívneho riešenia problémov v komunitách a spoločnosti, rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, zodpovednosť a občiansku angažovanosť. PF UMB je lídrom v rozvoji tejto stratégie v strednej Európe.

Viac informácií: www.servicelearning.umb.sk

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Študenti a študentky PF UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Účasť v DofE je veľmi cenná a vo svete uznávaná skúsenosť aj na trhu práce. Študenti a študentky našej fakulty sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Viac informácií: www.dofe.umb.sk

Dobrovoľníctvo

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dobrovoľnícke aktivity cielene rozvíjajú viac ako 20 rokov, v posledných rokoch najmä v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n. o. Študentom a študentkám centrum ponúka dobrovoľnícke príležitosti v rôznych oblastiach vo vlastných dobrovoľníckych programoch, ako aj možnosť registrácie a vyhľadávania možností dobrovoľníctva v databáze dobrovoľníckych príležitostí. S univerzitou a fakultou spolupracuje každoročne na oceňovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v kraji. 

Viac informácií: www.centrumdobrovolnictva.sk