Univerzitný komorný orchester Mladosť

Komorný orchester Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Pôsobí pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Orchester si kladie za cieľ interpretovať a sprístupňovať diela slovenskej hudby so zameraním predovšetkým na repertoár staršej slovenskej hudby šľachtických tancov 16. – 18. storočia. Druhým okruhom repertoáru sú diela inšpirované folklórom a súčasná tvorba členov Katedry hudobnej kultúry. Okrem reprezentácie univerzity si orchester kladie za cieľ šíriť a popularizovať i menej známe diela a tak prispieva k rozvoju národnej kultúry a vypĺňaniu „bielych miest“ slovenskej hudby so zachovaním a presadzovaním princípu vysokej umelecko-estetickej hodnoty.

Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/KHKUMB/?fref=ts