Univerzitný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov-dirigentov detských speváckych zborov. Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko – Neerpelt, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko – Zwickau, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia, Česko atď. V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.