Vedenie fakulty

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

dekan fakulty
tel. 048/446 4222
e-mail: stefan.porubsky@umb.sk

PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: 048/ 446 4227
e-mail: lenka.rovnanova@umb.sk

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie
tel.: 048/446 4224
e-mail: alzbeta.gregorova@umb.sk

 Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a

zabezpečenie kvality PF UMB
tel.: 048/446 4230
e-mail: denisa.sukolova@umb.sk

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a umenie
tel.: 048/446 4228
e-mail: beata.kosova@umb.sk

 

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

tajomníčka

tel.: 048/446 4223
e-mail: martina.strakova@umb.sk