PhDr. Peter Papšo, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

PhDr. Peter Papšo, PhD. pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pegagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2006. V pedagogickej, vedecko-výskumnej a praktickej činnosti sa venuje problematike penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, kultov a siekt, subkultúr mládeže, mladých dospelých z detských domovov, probácie a mediácie a sociálneho zabezpečenia.

 

Kvalifikácia:

2012 - Doktor filozofie (PhDr.) v odbore Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2011 - philosophiae doctor (PhD.) v odbore 1. 1. 4 Pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2005 - magister (Mgr.) v odbore Sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2003 – bakalár (Bc.) v odbore Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Ďalšie vzdelanie:

V roku 2009 získal certifikát o absolvovaní výcviku programu PRIDE.

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Anglický jazyk – konverzácia"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Motivácia"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Teambuilding"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Zvládanie stresu"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Komunikačné zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Riešenie konfliktov"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Prezentačné zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Základy IKT"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Psychológia dobrovoľníka"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Manažment času"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Multikultúrne zručnosti"

V roku 2011 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Projektový manažment"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Manažér kvality"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Interný audítor kvality"

V roku 2012 získal certifikát nebotra o absolvovaní školenia „Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Jazykový kurz - latinčina"

V roku 2012 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky"

V roku 2013 získal certifikát o absolvovaní vzdelávania „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania"

V roku 2013 nadobudol vzdelanie Mediátor

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=