Domáce partnerstvá

PF UMB spolupracuje s partnermi na lokálnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Vďaka týmto partnerstvám lepšie pripravujeme našich študentov a študentky, realizujeme výskumu a spolupracujeme na riešení aktuálnych výziev komunít a spoločnosti. 

Naši zmluvní partneri: