Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s ostatnými univerzitami a vysokými školami v zahraničí.  Hlavným cieľom v oblasti medzinárodných vzťahov je posilňovať internacionalizáciu fakulty s prepojením na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a rozvíjať spoluprácu s partnerskými univerzitami vo svete, prioritne v stredoeurópskom priestore.

Podporujeme:

Partnerstvá a spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB: 

Platné dohody: