Pracoviská pedagogickej a odbornej praxe

Pracoviská pedagogickej a odbornej praxe zabezpečujú praktickú prípravu našich študentov a študentiek vo všetkých študijných programoch. Dlhodobo v tejto oblasti spolupracujeme najmä so základnými a strednými školami, školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami, ale aj so zariadeniami sociálnych služieb, poradenskými zariadeniami, mimovládnymi organizáciami i podnikateľskými subjektmi.

Aktuálny zoznam pracovísk nájdete tu.