PaedDr.Simona Sámelová PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:


 • Gymnázium J. G. Tajovského (2000 - 2004)
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – magisterské štúdium v odbore učiteľstvo Pedagogiky a psychológie - (2004-2009),
 • Rigorózna skúška, (PaedDr.)- 2010, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 • Obhajoba dizertačnej práce, (PhD.) - interné doktorandské štúdium 2009-2012, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore Pedagogika, téma: "Vývoj názorov na postavenie žiaka v didaktických procesoch na Slovensku po roku 1945 "   

ĎALŠIE ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Vysokoškolská pedagogika (2013) Projekt Zvýšenia kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
 • Štatistické metódy pre humanitné vedy (2013) Projekt Zvýšenia kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB

 HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI:

 • Všeobecná pedagogika,
 • Všeobecná didaktika
 • Metodika hry a zábavy
 • Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít
 • Dejiny pedagogiky
 • Filozofia výchovy