Prerušenie štúdia

Ak sa rozhodnete prerušiť štúdium.  Podmienky na prerušenie štúdia nájdete v článku 25 Študijného poriadku UMB