Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Individuálne štúdium sa na našej fakulte riadi Smernicou č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB.

O individuálne štúdium môžete požiadať len ak ste denný študent alebo študentka a to z týchto dôvodov:

  • reprezentujete Slovenskú republiku alebo UMB na celoslovenských alebo zahraničných súťažiach v športe, vo vede alebo umení podľa Štatútu reprezentanta UMB,
  • absolvujete časť štúdia na inej vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu,
  • máte rizikovú graviditu,
  • ste na materskej/rodičovskej dovolenke  z dôvodu starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov (v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vyžadujúceho osobitnú starostlivosť do veku 6 rokov),
  • nachádzate sa preukázateľne v náročnej sociálnej situácii,
  • máte vážne (dočasné) zdravotné obmedzenie (dôsledok úrazu alebo ochorenia),
  • si študentom/študentkou so špecifickými potrebami.

Kompletne vyplnenú žiadosť o individuálne štúdium s vyjadreniami príslušných subjektov (definovaných vo formulároch žiadostí) môžete odovzdať na zaevidovanie do podateľne PF UMB najneskôr 5 dní pred začiatkom výučbovej časti semestra.

Žiadosť sa odovzdáva na príslušnom tlačive. Súčasťou žiadosti musia byť hodnoverné relevantné doklady prislúchajúce k zdôvodneniu žiadosti.

V prípade, že Vám individuálne štúdium schválili, je potrebné vyplniť tlačivo „Individuálny študijný plán – harmonogram plnenia študijných povinností“. Na tlačivo musíte vpísať všetky predmety, ktoré ste si predtým zapísali do AiSu. Musíte si dohodnúť osobné stretnutie s každým vyučujúcim, ktorého predmet budete v danom semestri navštevovať. Vyučujúci Vám musí zadať „Spôsob plnenia študijných povinností“, ktorý obsahuje hlavne termíny individuálnych konzultácií, samostatné úlohy, seminárne práce a pod. Ďalej je tam uvedený „Plánovaný termín udelenia hodnotenia“ a samozrejme podpis každého vyučujúceho. Toto potvrdenie musíte doručiť na študijné oddelenie do 14 dní od doručenia rozhodnutia o povolení  individuálneho štúdia. Ak to nestihnete, individuálne štúdium bude zamietnuté. 

V prípade nejasností sa včas obráťte na vedúcu študijného oddelenia alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť.