Sociálne a motivačné štipendiá

Ako študent/študentka môžete počas štúdia získať niekoľko druhov štipendií. Na UMB sú to tieto:

  • Sociálne štipendium
  • Motivačné štipendium
  • Štipendium pre študentov a študentky doktorandského štúdia

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium Vám môže byť priznané, ak majú Vaši rodičia nízky príjem a ak:

  • máte trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce Vaše štátne občianstvo;
  • ide o Vaše prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni;
  • ste denným študentom/študentkou.

Všetky potrebné informácie nájdete tu: https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html

Osobne sa môžete o podmienkach informovať v novej budove Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1, prízemie miestnosť č. 026, v úradných hodinách:

Pondelok 9.00 – 11.00    
Utorok 9.00 – 11.00   14.30 – 17.00
Streda 9.00 – 11.00   14.30 – 17.00

alebo kontaktujte zodpovednú referentku:

Ing. Mária Plavuchová
maria.plavuchova@umb.sk
048/446 6130

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium sa poskytuje za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, výskumu, umeleckej alebo športovej činnosti. O motivačné štipendium netreba žiadať. Za vynikajúce plnenie študijných povinností sa štipendium priznáva až v ďalšom roku štúdia.

Na našej fakulte Vám v oblasti sociálnych a motivačných štipendií poskytne potrebné informácie referentka študijného oddelenia Ivona Bajsová, 048/4464248, ivona.bajsova@umb.sk.