Študijné oddelenie

Kde nás nájdete

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť spojenú so štúdiom v úradných hodinách v  zmysle vnútorných predpisov UMB.  Vysokoškolákom pomáha riešiť študijné problémy v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma, prosím,  vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov a študentky, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Mgr. Andrea Fudorová

Mgr. Andrea Fudorová

Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB

Telefón:
048 446 4263
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Denné štúdium:

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  (Mgr.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)
 • zahraniční študenti (medzivládne štipendiá MŠ SR)

Externé štúdium:

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  (Mgr.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)

Rigorózne skúšky


Referentky:

 


Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka, Od 18. 7. 2016 materská dovolenka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Denné štúdium:

 • Pg - Sj, Ps - Sj, Ev - Sj (Bc., Mgr.)
 • HuHs, Hu - Aj, Ev - Hu (Bc., Mgr.)
 • Pg - Ps (Bc., Mgr.)
 • Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
 • Evanjelikálna teológia (Mgr.)
 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)

 Externé štúdium:

 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)
 •  HuHs (Bc., Mgr.)

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Referentka

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Denné štúdium:

 • Vu - Ev (Bc., Mgr.)
 • Vu - Tch, Vu - Bi, Vu - Aj (Bc.)
 • Vo - Ev, Hu, Vu, Ps , Ma (Bc.)
 • Výtvarné umenie - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
 • Sociálna práca (Bc., Mgr.)

Externé štúdium:

 • Sociálna práca (Bc., Mgr.)

Motivačné štipendiá

Doktorandské štúdium: (denné, externé) - PhD. - po obhajobu dizertačnej skúšky

 • Pedagogika
 • Andragogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Odborová didaktika - Didaktika hudobnej edukácie
 • Teológia
 • Sociálna práca

Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Denné štúdium:

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Ev - Aj Bc.
 • Pg - Hu, Vu, Aj (Bc., Mgr.)
 • Ps - Ev, Hu, Vu, Aj (Bc., Mgr.)
 • M - Ev, Hu, Vu, Ps (Bc., Mgr.)
 • Ps - Bi (Bc.)

Externé štúdium:

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Ps - Ev (Bc., Mgr.)

 

Doktorandské štúdium (denné, externé)
Obhajoba dizertačnej práce

Pôžičky a praxe

Archívne potvrdenie PF do roku 1992


Ing. Veronika Pivarčeková

Ing. Veronika Pivarčeková

Referentka, Administrátorka AiS, Fakultná rozvrhárka

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 108

Administrátorka AiS, fakultná rozvrhárka