Manuál prváka

Manuál Vám pomôže zorientovať sa v tom, čo znamená štúdium na univerzite a ako sa v ňom nestratiť. Manuál si môžete stiahnuť na tejto stránke.