Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študentské preukazy

Preukaz je dokladom o štúdiu a potvrdzuje štatút študenta UMB. Vydáva Vám  ho univerzita v súlade so zákonom o vysokých školách.

Je to bezkontaktná čipová karta, ktorá sa využíva na pôde UMB na študijnom oddelení, v Univerzitnej knižnici UMB, v Študentskej jedálni 1. Podrobnejšie informácie sú na http://preukazstudenta.sk.