Zápis do prvého roka štúdia

Zápisom na štúdium potvrdzujete, že chcete skutočne nastúpiť na študijný program, pre ktorý ste úspešne splnili podmienky prijímacieho konania, prípadne ste boli prijatí bez prijímacích skúšok.

Dňom zápisu sa stávate študentom  alebo študentkou PF UMB.