Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET - TRACK-VET

Informácie o projekte

Cieľom projektu je výskum implementácie transverzálnych kompetencií v odbornom vzdelávaní – obsahová analýza štátnych dokumentov, realizácia expertných rozhovorov, tvorba modelu rozvíjania a overovania transverzálnych kompetencií v odbornom vzdelávaní).

Číslo projektu:2017-1-PL01-KA202-038732
Doba riešenia:1. sep. 2017 - 30. apr. 2020
Koordinátor projektu:Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Spoluriešitelia:Ing. Alena Tomengová, PhD.
Mgr. Kristína Hroncová, PhD.
Zahraničný projekt:nie