Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi - ITEL-001UMB-15

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na vytvorenie výskumného nástroja a na samotné zisťovanie a porovnávanie pedagogických znalostí študentov učiteľstva, učiteľov v praxi a učiteľov na medzinárodnej i národnej úrovni. Do projektu je zapojených 17 krajín OECD.

Číslo projektu:Dodatok č. 3 k zmluve č. 169/2015
Doba riešenia:15. mar. 2015 - 31. mar. 2017
Vedúci projektu:Ing. Alena Tomengová, PhD.
Zahraničný projekt:áno