Publikácie

Fakulta vydáva každoročne viac ako 30 vedeckých a odborných publikácií v rámci výskumných priorít, predovšetkým vedeckých monografií a vedeckých zborníkov. Okrem nich je ťažiskom edičnej činnosti tvorba učebníc a učebných textov pre študentov, ale aj metodických odborných publikácií pre odbornú verejnosť. Fakulta každoročne vydáva periodikum Acta Universitatis Matthiae Belii Pedagogická fakulta, v ktorom zverejňuje aktuálne výsledky vedeckého výskumu. Publikácie, ktoré sú vydávané vo vydavateľstve UMB Belianum s určením na predaj, ako aj uvedené periodikum sú dostupné na https://publikacie.umb.sk/.


95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016

95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik
Vydavateľstvo:Domov Speváckeho zboru Slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1301-4

95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0352-7Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckovýskumných prác

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0534-7Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckovýskumných prác

Adaptačný program

Adaptačný program (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015ISBN:978-80-972266-2-6

Adaptačný program "Aby očká neplakali"

Aká je edukačná prax na Slovensku? Reflexia kurikulárnej reformy: generalizácia pozorovacích ratingov

Aká je edukačná prax na Slovensku? Reflexia kurikulárnej reformy: generalizácia pozorovacích ratingov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Petra Fridrichová, Marián Trnka, Vladimír Poliach
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1897-2Stiahnuť publikáciu:

Aká je edukačná prax na Slovensku? Reflexia kurikulárnej reformy: generalizácia pozorovacích ratingov

Akademická Banská Bystrica

Akademická Banská Bystrica (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0956-7

30 rokov Festivalu Akademická Banská Bystrica

Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí

Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0212-4

Vedecká monografia

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Libor Fridman a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0536-1

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Dagmar Strmeňová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1246-8

Zborník príspevkov III. česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie Cantus Choralis Slovaca 2016

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie IV.

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie IV. (Zborník)

Autor/Kolektív:Dagmar Strmeňová (Ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1526-1

IV. česko-slovenská doktorandská konferencia

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kološtová Mariana a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1461-5

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Vlasta Belková, Veronika Vrabcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1876-7
Kúpiť teraz za 11,00 €

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika.

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika. (Zborník)

Autor/Kolektív:Viera Prusáková (ed.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0119-6

Zborník

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň-Juraj Šatánek (eds.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0118-9

zborník vedeckých štúdií

Andragogické aspekty využívania voľného času.

Andragogické aspekty využívania voľného času. (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0240-7

Odborná monografia.

Andragogický rozvoj lektora

Andragogický rozvoj lektora (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň , Viera Prusáková ( eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1058-7

Vedecká monografia