Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Informácie o publikácii

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0352-7
Publikácia na stiahnutie: Zborník AUMB č 13.pdf (2274 KB)

Zborník vedeckovýskumných prác