Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika