Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky účasti

V akademickom roku 2018/2019 pristupuje Pedagogická fakulta UMB k nasledovným pravidlám:
Mobilita učiteľa, či zamestnanca sa môže uskutočniť v období od 01. 9. 2018 do 30.09. 2019 v trvaní 4 pracovných dní (tzn. od pondelka do piatka) + 1 deň pred a 1 deň po na cestu (tie bez príspevku).

Vyučujúca/Vyučujúci musí odučiť minimálne 8 hodínÚčelom môže byť LEN prednáškový pobyt. Neplánujte si účasť na konferenciách! UMB uprednostňuje učiteľské mobility pre učiteľov, zamestnanecké mobility pre zamestnancov a kombinované mobility v oprávnených prípadoch pre učiteľov, pričom kombinovaná mobilita tvorí približne 2-5% celkových mobilít učiteľov.

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

  • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (môžete využiť fakultné).
  • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Sadzobník grantov viď TU.
  • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 27.11.2018 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
    Od 27. novembra 2018 platí pre Erasmus+ Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmu+ na UMB v Banskej Bystrici, kde sa v článku 8 ods. 3 hovorí, že: "Zamestnanec, ktorý vycestuje na ZPC lietadlom, si zabezpečuje letenky v dátumoch trvania mobility vo vlastnej réžii, t.j. mimo verejného obstarávania". Zamestnancovi je totiž poskytnutý grant priamo na jeho osobný účet.
  • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené so scvhálením ZPC. Vycestovať môžu dvaja učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému. K "dohode o použití cestného motorového vozidla" zamestnanec predkladá: 1. fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia; 2. fotokópiu technického preukazu (len v prípade uplatnenia cestovných náhrad podľa §7 ods. 1 zákona).