Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podmienky účasti

V akademickom roku 2018/2019 pristupuje Pedagogická fakulta UMB k nasledovným pravidlám:
Mobilita učiteľa, či zamestnanca sa môže uskutočniť v období od 01. 9. 2018 do 30.09. 2019 v trvaní 4 pracovných dní (tzn. od pondelka do piatka) + 1 deň pred a 1 deň po na cestu (tie bez príspevku).

Vyučujúca/Vyučujúci musí odučiť minimálne 8 hodínÚčelom môže byť LEN prednáškový pobyt. Neplánujte si účasť na konferenciách! UMB uprednostňuje učiteľské mobility pre učiteľov, zamestnanecké mobility pre zamestnancov a kombinované mobility v oprávnených prípadoch pre učiteľov, pričom kombinovaná mobilita tvorí približne 2-5% celkových mobilít učiteľov.

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

Prílohy ku stránke: