Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zahraničné pracovné cesty

Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Dodatok č.1 k Smernici č.1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty:

LETENKY - V zmysle novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa od 01.01.2019 letenky neobstarávajú postupmi vo verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že letenky nebudú obstarávané, ale je povinnosť ich zabezpečiť priamo u leteckého dpravcu (napr. Lufthansa, Air France a pod.) v rámci pravidelných liniek, nie prostredníctvom chartrových letov.

UPOZORNENIE: Letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. agentúry, pelikan.sk, cestovné kancelárie a pod.)

V prípade ak bude zmluvná cena leteniek nad 1000 Eur s DPH, Oddelenie verejného obstarávania je túto informáciu povinné zverejniť v štvrťročnej správe o zákazkách.

USMERNENIE K ÚHRADE LETENIEK:
Naďalej musí ekonomické oddelenie PF UMB zadávať požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement. Pri jej kúpe je potrebné postupovať tak, aby sa prioritne zohľadnil princíp hospodárnosti a efektívnosti a zároveň, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene:
1. Zamestnanec, ktorý na ZPC cestuje lietadlom si nájde let v dátumoch trvania ZPC vo vlastnej réžii (v prípade výhodnej ceny si letenku, ak je to možné rezervuje) a podá ihneď žiadanku na vystavenie objednávky na ekonomické oddelenie PF UMB, kde uvedie potrebné informácie (dodávateľa, spomínaný let a cenu letenky). Následne pracovníčka EO zadá požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement-u.
2. Až po odsúhlasení v systéme (obratom spätná väzba z EO PF UMB) je možné uhradiť letenku dvomi spôsobmi:

  • rektorát uhradí rezerváciu letenky objednanej pre zamestnanca z platobnej karty UMB, ná základe požiadavky z fakulty, tak ako doteraz - nie je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca;
  • výdavok na letenku je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca pre ZPC (t.z. zamestnanec zabezpečujúci ZPC si uhradí  schválenú rezervovanú letenku objednanú na svoje meno buď bezhotovostne - bankovým prevodom na základe vygenerovanej zálohovej faktúry/faktúry resp. na základe poskytnutých podkladov; online - prostredníctvom online platovných brán príslušnej banky;platobnou kartou - ak akceptuje poskytovateľ služby; hotovostne - úhradou u posyktovateľa služby).

K vyúčtovaniu ZPC potom zamestnanec predkladá doklady preukazujúce úhradu letenky (zálohová faktúra, faktúra, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu, alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking, potvrdenie o prijatej platbe pri úhrade v hotovosti) a súčasne zamestnanec predkladá palubné lístky, letenky a pod.
V oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby suma zadaná v eProcuremente bola zhodná so sumou uhradenou za letenku!